Blog


Modele z depronu plany

Modèle Ten jest moj koncepcj modelu dla pocztkujcych. Mae obcienie powierzchni, UKAD grnopata, Wymiary niewielkie. Zbudowany corrections w dwch wersjach:-UKAD bezlotkowy, skrzyda ze wzniosem-UKAD z paskim patem z lotkami w OBU konfiguracjach Zachowuje Sie bardzo poprawnie, bardzo dobrze Radzi sobie w lotach Na Zboczu, krci Podstawowe figury akrobatyczne. Prototyp nowego modelu firmy Flying-Dog z WIELKIEJ Brytanii. MLA udzia w tym projekcie à Wzór malowania. Dostaem modèle do budowy, opisania je przetestowania. Nie mam Praktyki z modelami halowymi, przyznam Szczerze. OT jaki Czas temu popeniony Star3D. Modèle zbudowany je wstpnie oblatany. ToTo-13-motoszybowiec akrobacyjny Klasy FunFly. Konstrukcja Tradycyjna balsowo-sklejkowa.

Modèle charakteryzuje Sie duymi powierzchniami stateczników, Lotek. Statecznik poziomy pytowy wychylany w zakresie OK 80 dessin w Obie strony, bardzo due lotki 1/3 Wice ciciwy PATA. UKAD redniopata z przeznaczeniem do lotów typowo akrobacyjnych je lotów zboczowych. Sposób Pierwszy mocowania. Modèle zbudowany w CaOCI z depronu bez jakichkolwiek wzmocnie, gdzie wszystkie verrouillés elementy przenoszce obcienia la Wi Sam Depron. W oynatıcı mocowania takiego najistotniejszym jest pewne wklejenie wrgi silnikowej w skrzynk kaduba. Klejenie tej wrgi realizujemy gównie z pomoc ywicy, nie Polecam klejenia z pomoc CA i przyspieszacza, spoina Taka jest bardzo krucha i w razie upadku modelu Mamy gwarancj jego rozsypania si w tym Wasnie miejscu. Jako e powierzchnia klejenia jest do WSKA OD strony habbessi WRG Dodatkowo mocujemy do habbessi pasami tkaniny szklanej i ywicy. Modèle ma nie tylko Lata, modèle ma te wyglda.

Malowanie à technika wykaczania modeli depronowych i innych piankowców Chyba najefektywniejsza w warstwie wizualnej. Pozwala Nam Ona uzyska dokadne odwzorowanie gównie w modeli oynatıcı “makietowych”, Jest te Chyba Technik najbardziej czaso-chonn i co naley podkreli wymagajca odpowiedniego usprztowienia. W artykule tym chciaem przybliy Moje w tym zakresie dowiadczenia opisujc uywane przeze mnie Farby, sprzt, oraz przedstawi sposób nanoszenia na MODELE wszelkiej MACI znaków, napisów. Pragn te zwróci UWAG na rónic jakie wystpuj pomidzy samym tworzywem, MODELE depronowe, styropianowe, styrodurowe s bardzo wrazliwe na powok lakiernicz, STD te MOG par malowane jedynie lakierami na osnowie Wodnej, natomiast EPP przyjmie wszystko. Zlin Z-50 Produkcji Marka Rokowskiego. Prototyp nowego modelu firmy: www.napolskimniebie.pl Zadaniem moim jest Go opis, powytykac bdy ewentualne, zbudowa, pomalowac i oblata. Marku Wielkie Dziki. Modèle wstpnie oblatany. SOLIUS firmy MULTIPLEX.